Робочий навчальний план

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

У Надвірнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області в 2017/2018 навчальному році станом на 01 вересня 2017 року в 17 класах навчається 282 учні. У школі І ступеня 8 класів(1а,1б,2а,2б,3а,3б,4а,4б), в яких  навчається 127 учнів, зокрема: 1а-20; 1б-12, 2а-20; 2б-11; 3а-18; 3б -14; 4а-14,4б-18. У школі ІІ ступеня 8 класів (5,6,7а,7б,8а,8б,9а,9б), в яких навчається 147 учнів, зокрема: 5-20; 6-26; 7а-16; 7б-21; 8а-14; 8б-19; 9а-16; 9б-15. У школі ІІІ ступеня 1 клас(11), в якому навчається 8 учнів.

Навчання проводиться в п’ять днів, однозмінне. Працюють 2 групи продовженого дня. Учні 1а класу навчаються на базі Надвірнянського дитячого садка “Вогник”.

Робочий навчальний план Надвірнянської  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на 2017/2018 навчальний рік розроблений  для:

1-4-х класів початкової школи – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН молоді і спорту України від 10.06.2011р. №572(додаток 1) зі змінами, згідно з наказом МОН України від 16.04.2014р. №460(додаток 1);

5-8-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. №409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р. №664) зі змінами згідно з наказами МОН України від  12.12.2014р. №1465(додаток 1) та від  07.08.2015р. №855;

9-го класу – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. №409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р. №664) зі змінами, згідно з наказом МОН України від  12.12.2014р. №1465(додаток 10);

11-го класу – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010року №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014р. №657(додаток 3);

Рекомендований він рішенням педагогічної ради школи від 30.08.17р., протокол №7.

Навчальні предмети читаються відповідно до навчальних програм:

1-4 класи – оновлені навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затверджені наказ МОН України від 05.08.2016р., №948.

5-9 класи – оновлені навчальні програми для 5-9 класів, затверджені наказом МОН України від 07.06.2017р. №804

11 клас – начальні  програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів. Київ. “Ірпінь”. 2010, зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016р. №826 “Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Години варіативної складової розподілені з урахуванням інтересів та потреб учнів і можливостей школи щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення в такому порядку:

- для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма в букварний період на навчання української мови додано 1 годину в 1 класі(лист МОН молоді і спорту від 01.06.2012р. №1/9-426, рішення педагогічної ради школи від 30.08.2017р., прот. №7)

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової на академічному рівні: в 11-му класі добавлено по 1 годині для вивчення української мови, алгебри, геометрії, фізики, хімії, інформатики(листи МОН молоді і спорту від 29.04.2011р. №1/9-325 та від 01.06.2012р. №1/9-426);

- курси за вибором:

 з метою формування в учнів високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси; виховання в учнів поваги до свободи совісті, свободи релігійних та світоглядних переконань у 2-4 класах запроваджено курс “Християнська етика в українській культурі”, на вивчення якого виділено по 1 годині в кожному класі. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів, 1-4 класи. Тернопіль “Мандрівець”. 2009р.;

курс за вибором “Гіди-перекладачі” передбачає формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, передбачених вимогами курсу; на вивчення виділено по 1 годині в 5,6,7аб,8аб класах та по 0,5 годин в 9аб класах(англійська мова) та по 0,5 годин в 9аб класах (німецька мова). Програма спецкурсу “Гіди-перекладачі”(англійська, німецька, французька, іспанські мови); журнал “Іноземні мови в навчальних закладах”, №5, 2010 р.);

для формування знань з основ графічної грамоти як важливої складової технологічної підготовки школярів виділено по 1 годині у 8-9-х класах на вивчення курсу “Креслення” за навчальною програмою Креслення для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679).

для формування в учнів основ християнської моралі; ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси виділено по 0,5 годин у 5-11 класах на курс за вибором “Основи християнської етики”. (Програма курсу за вибором для учнів 5-11  класів “Основи християнської етики”.  Національний університет “Острозька академія”, 2010);

   - факультативи, індивідуальні  заняття:

   для індивідуалізації навчання, організації роботи з обдарованими учнями, поглиблення знань учнів, здобутих при вивченні основних предметів інваріантної складової(українська мова, українська література, математика) в 1-4 класах виділено по 1 годині в кожному класі на індивідуальні заняття з учнями;

   для ознайомлення з основними правилами мовної діяльності різних видів виділено по 1 годині в 6,7аб класах та по 0,5 год. в 8аб класах для факультативу “Шкільна риторика”.(Програма курсів за вибором і факультативів з української мови для 5-11 класів за загальною рекомендацією К.В. Гаранік – Ткачук.- К.:Грамота, 2011р.;

  для розвитку художньо-естетичних смаків учнів виділено 2 години в 5 класі та 1 годину в 6 класі на факультатив “Прекрасне навколо нас”. Програма факультативів та курсів за вибором з художньо-естетичного напрямку. Ужгород. Інформаційно-видавничий центр, 2012р.